Jing Kong

 

Professor of Electrical Engineering (RLE Bio)

Email: jingkong@mit.edu
Phone: (617) 324-4068
Fax: (617) 324-5293
MIT Room 13-3065

Professor Jing Kong is a principal investigator in the Research Laboratory of Electronics (RLE) at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). She received the B.S in chemistry from Peking University in 1997 and the Ph.D. in chemistry from Stanford University in 2002. From 2002 to 2003, she was a research scientist at NASA Ames Research Center, and from 2003 to 2004, she was a postdoctoral researcher at Delft University. She joined the MIT faculty in 2004 in the Department of Electrical Engineering and Computer Science.

Professor Kong is member of the American Chemical Society, the American Physical Society, and the Materials Research Society. She received the 2001 Foresight Distinguished Student Award in Nanotechnology in 2001, the Stanford Annual Reviews Prize in Physical Chemistry in 2002, and the MIT 3M Award in 2005.

Previous

Administrative Assistant

Arlene Wint

Email: aewint@mit.edu
Phone: 617-324-4349
MIT Room 36-872

Previous

Postdoctoral Fellows and Associates

Nannan Mao

Email | LinkedIn | Publication | 13-3021

Two-dimensional materials
Van der Waals (vdW) ferroelectric materials
Optical spectroscopy
Nonlinear optical effect

Jiangtao Wang

Email | LinkedIn | Publication | 13-3033

Carbon nanotubes
Graphene
Electrical control of CVD

Tianyi Zhang

Email | LinkedIn | Publication | 13-3073

Two-dimensional materials
Vapor phase synthesis
Optical spectroscopy

Peng Wu

Email | LinkedIn | Publication | 13-3025

Nanoscale transistors
Two-dimensional materials
Cold-source FET
Tunneling field effect transistor

Zachariah Hennighausen

Email | LinkedIn | Publication | 13-3033

Two-dimensional (2D) quantum materials
Van der Waals (vdW) heterostructures
Interfacial interactions between crystals
Exciton engineering and its applications
Condensed matter physics

Tilo H. Yang

Email | LinkedIn | Publication | 13-3077

Wafer bonding
Solid-state thermodynamics
Two-dimensional materials

Kenan Zhang

EmailPublication | 13-3021

Two-dimensional materials and heterostructures
Chemical vapor deposition
Photodetectors

 

Shih-Ming He

Email | LinkedIn | Publication | 13-3077

Suspended 2D materials
Chemical Vapor Deposition
Functionalization
Graphene

Kyung Yeol Ma

Email | LinkedIn | Publication | 13-3073

Growth and application of 2D materials
Fabrication and characterization of 2D heterostructures

Jianfeng Jiang

Email | LinkedIn | Publication | 13-3025

Ultra-scale ballistic transistors
Nano electronics
Integrated circuits
Two-dimensional materials

Previous

Graduate Students

Zhien (Abigail) Wang

Email | LinkedIn | Publication | 13-3037

Two-dimensional materials
Chemical vapor deposition
Graphene

Xudong (Sheldon) Zheng

Email | LinkedIn | Publication | 13-3073

Low-dimensional materials
Chemical vapor deposition
Microelectronics​

Meng-Chi (Ed) Chen

Email | LinkedIn | Publication | 13-3025

陳孟圻, 陳孟圻 MIT, Ed Chen, Ed Chen MIT, Meng-Chi Chen, edchen1240, edchen93

Automation of two-dimensional material synthesis and characterization
Application of machine learning on material synthesis process optimization
AI-empowered automatic 2D material image characterization and evalutation

Previous

Visiting Students and Scholars

Ding-Rui Chen

Email | LinkedIn | Publication | 13-3033

Synthesis of 2D materials
Graphene-based heterostructures and their energy applications
Atomically engineered electrochemical catalysts for efficient water splitting.

Yu-Ren Peng

Email | LinkedIn | Publication | 13-3077

Two-dimensional materials
Electron Microspectroscopy
Electrochemistry
Optical spectroscopy

Previous

Alumni

Zhuo Chen
Minseok Choi
Hootan Farhat
Mario Hofmann
Allen Hsu
Ki Kang Kim
Shih-Ming He
Kyeong-Jae Lee
Yi-Hsien Lee
Daniel Nezich
Hyesung Park
Alfonso Reina
Yumeng Shi
Yong Cheol Shin
Tingying (Helen) Zeng
Daniela Lopes Mafra
Sungmi Jung
Wenjing Fang
Tian Ming
Yan Chen
Jin-Yong Hong
Fei Hui
Yang Qian
Yi Song
Xingcai Zhang
Zhenfei Gao
Wei Sun Leong
Cong Su
Yuxuan (Cosmi) Lin
Luda Wang
Marek Hempel
Xiaochuan Dai
Qingqing Ji
Mahomed Mehdi Goulamaly
Pin-Chun Shen
Ming Hui Chiu
Xiang Ji
Haozhe Wang
Yunfan Guo
Luiz Gustavo Pimenta Martins
Mahdi Tavakoli
Ji-Hoon Park
Shin-Yi Tang
Hongwei Liu
Ang-Yu Lu
Yunyue Zhu
Previous